Dotacje unijne

Projekt i jego efekty.

Przedsiębiorstwo realizuje inwestycję technologiczną współfinansowaną z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.


Cele projektu:

Celem projektu jest wdrożenie własnej nowej technologii, w rozumieniu Ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. W trakcie zakończonych prac rozwojowych została opracowana i przetestowana nowa technologia wytwarzania kompozytowych osłon, która umożliwi wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu – osłony wykonanej w technologii kompozytu hybrydowego.

Planowane efekty:

Efektem realizacji inwestycji technologicznej będzie wprowadzenie do oferty firmy udoskonalonego produktu w postaci osłon o podwyższonych parametrach użytkowych. Nasza osłona będzie zmodyfikowana pod względem specyfikacji technicznej oraz komponentów i materiałów wykorzystanych do jej produkcji.

Wartość projektu:

9 524 500,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

3 813 975,00 zł